Çapraz beceriler ve yeterlilikler(ÇBY)

“Çapraz beceriler ve yeterlilikler(ÇBY)” ortak görüş itibariyle iş hayatında ve günlük hayatta etkili birer eylem olarak görülen becerilerdir. “Çapraz” şeklinde adlandırılmıştır çünkü özel bir içerik (iş, meslek, akademik disiplin, toplumsal katılım, kariyer basamakları vs.) dahilinde tanımlanmamaktadır.

Be Creative projesi çerçevesi altında 16 adet TSC aşağıda yer almaktadır:

TSC1
TSC2
TSC3
TSC4
TSC5
TSC6
TSC7
TSC8
TSC9
TSC10
TSC11
TSC12
TSC13
TSC14
TSC15
TSC16

Buradaki amaç Eğitimci ve Öğrenicilerin Eğitimsel Öğrenme Platformu yoluyla iletişim ve etkileşim kurmalarıdır.

Her bir öğrenici, kıymetli eğitimcileri rehberliğinde, ilgili ÇBYleri seçer ve ihtiyaçları doğrultusunda, onları hedefleri doğrultusunda birer patika belirlerler. Patika, onların hedefleri hayatı yaşamalarına yönelik bir yol haritası veya kılavuz niteliğindedir.

Hedefleri doğrultusundaki bu yolculukta, öğreniciler aileleri, arkadaşları ve muhtemel işverenleriyle paylaşacakları birer portfolyo oluşturacaklardır.

İlk link çevrimiçi portfolyonun nasıl hazırlanacağını göstermektedir:  

İkinci link eğitim alanların TSC patikaları kapsamında çalıştıkları içeriği nasıl doldurabilecekleriyle ilgilidir:

Projemizde ÇBYler dört tematik eksenden oluşmaktadır:

(örn. daha aktif ve sosyal olma ve daha fazla arkadaş edinme.)
(örn. daha iyi ücetli bir iş bulma, daha fazla sevdiğin bir iş bulma vs.)
(örn. bir işte daha fazla memnun olmak için stratejiler öğrenme, çatışmayı önleme vs.)
(örn., bir istemediği bir işe devam etme zorunluluğunda olmak yerine hayalineki işi edinme, terfi almak için daha fazla eğitim alma, vs.)

Zaman ayırın ve Yollara bakın