Uygulamalı Aktivite 2: Nasihat vererek hareket etmek

 • Öğrenilen basit ama faydalı düşünceleri takip ederek başkalarına tavsiye verme alıştırması yapmak.
 • Bir durumu farklı açılardan analiz etmek.
 • Kendi duygularımızı başkalarıyla paylaşma alıştırması yapmak.
 • Diğer insanların duygularını anlamak.
 • Dikkatli dinleme alıştırması yapmak.
 • Başkalarını destekleme.
 • Başkalarına saygı ve düşünce gösterme.

Kağıt ve kalemler

Öğrenciler, başkalarına tavsiye vermek için farklı roller üstlenirler ve kısa bir rol oyunu üretirler.

Öğrencilerin her biri tavsiyeye ihtiyaç duydukları bir durumu düşünmelidir.

Ardından, aşağıdaki rollere sahip üç kişilik gruplar halinde çalışın:

Öğrenci 1: sorunu kim yaşıyor

Öğrenci 2: iyi tavsiye veren uygulamalar Öğrenci 3: umursamaz ve tavsiyede bulunmaz

Her grubun 3 farklı durumu canlandırması gerekir: İlgili rollerini oynadıktan sonra Öğrenci 1, 2 ve 3 döner ve rolleri değiştirir. Toplamda her grup 3 farklı problemle çalışır ve 3 rol oyunu üretir.

3 rol oyunundan her grup bunlardan birini seçer ve diğerlerine temsil eder.

 • En çok hangi rol oyununu beğendin? Neden?
 • En çok hangi karakteri sevdiniz? Neden?
 • En sevmediğiniz karakter hangisiydi? Neden?
 • Bir gözden geçirelim: Başkalarına tavsiye verirken neleri dikkate almalıyız?

Farklı yaş grupları nasihatları karşılaştırabilirler. Daha genç kuşaklar büyüklerin nasihatlerinden yararlanabilirler.