Aktivite 2: Yaşayan resim

 • Katılımcılar bir tablo veya canlı resim kavramını anlayacak.
 • Katılımcılar kavramları veya fikirleri fiziksel pozlar, jestler ve yüz ifadeleriyle iletecek.
 • Katılımcılar kinestetik hareketle kendi değerlerini keşfedecekler.
 • Değerlere göre hareket etmek
 • Bilgileri analiz etme ve işleme
 • Yaratmak ve yenilik yapmak
 • Bilgi ve fikirlerin iletilmesi ve değiş tokuş edilmesi
 • Ekiplerde ve ağlarda başkalarıyla işbirliği yapmak

Katılımcılar, kinestetik hareket yoluyla iş yeri ile ilgili farklı değerleri keşfedeceklerdir.

Bir tablonun zaman içinde donmuş bir resim olduğunu açıklayarak katılımcılara tabloyu tanıtın. Katılımcılar, belirli bir bağlam verilen tablo için poz vereceklerdir.

Katılımcıların tablonun konusunun “Değerler” olacağını bilmelerini sağlayın.

Katılımcıları en fazla 4 kişilik gruplar halinde eşleştirin. Bir grupta kendilerini bir değeri belirten pozlar, jestler ve yüz ifadeleri şeklinde konumlandırmalılar. Değeri izleyici için açık olacak şekilde konumlandırılmalıdırlar.

Katılımcılar değerleri bulmakta zorlanıyorsa, aşağıdaki listeden bazılarını paylaşabilirsiniz, ancak bunların bazı örnekler olduğunu ve kapsamlı bir liste olmadığını unutmayın:

Özgürlük

Tutku

Bağışlama

Güvenlik

Profesyonellik

İnanç

Başarı

Cömertlik

Güzellik

Dürüstlük

Zenginlik

 

Katılımcılar tablolarını hazırlamak için yaklaşık 10-15 dakika harcamalıdır. Ev sahibi etrafta dolaşmalı ve gerektiğinde gruplara yardım edin.

Tüm gruplar tablolarını sunmalıdır. Her grup sunum yaparken, diğer gruplar donmuş görüntünün netliği hakkında yorum yapmalı ve değerin sunumunu mümkün olduğunca net hale getirmek için önerilerde bulunmalıdır.

İsteğe bağlı: Toplantı sahibi, donmuş pozisyonda oldukları için her katılımcıya rastgele olarak o karakterin o anda ne düşüneceğini sorabilir ve katılımcı ilk kişi olarak konuşmalıdır.

 • Kendinizi değerleri olan biri olarak görüyor musunuz?
 • Seçilen grup değeri, kişisel olarak atfettiğiniz bir değer miydi? Değere katılmanız veya
 • Katılmamanız, etkinlik hakkındaki duygularınızı nasıl etkiledi?
 • Bu değerin tasviri konusunda herhangi bir grup anlaşmazlığınız oldu mu? Eğer öyleyse, bu nasıl oldu hissettirmek?
 • Bu projenin genel zorluğunu nasıl değerlendirirsiniz ve neden?

Karışık yaş grupları.

Her grup tarafından ele alınan farklı değerleri tartışınız. Her grup seçilen değerler üzerinden benzer yorumları mı sahipler? Hangi faktörler değer yargıları üzerinde etkili olmuştur? Yıllar geçtikçe anlayış biçimi değişmiş midir?