Aktivite 2 : Tiyatro hikaye anlatımı

 • Öğrenciler grup doğaçlamasında yaratıcı iş birliğ ine girecekler
 • Öğrenciler dinleme becerilerini geliştirecekler
 • Öğrenciler dilsel ve fiziksel olarak doğaçlama yapabilecekler
 • Doğaçlama etkinlikleri deneyerek kendilerini rahat hissedecekler.
 • Yaratıcılık ve Yenilik
 • Bilgileri analiz etme ve işleme
 • Bilgi ve fikirlerin iletilmesi ve değ iş tokuş edilmesi
 • Başkalarını desteklemek
 • Ekiplerde ve ağlarda başkalarıyla iş birliği

2-3 yaprak kâğıt ve kalem veya beyaz tahta

Öğrenciler, hikâye anlatımına odaklanan iki tiyatro doğaçlama etkinliğine katılacaklar.

Giriş ve ısınma ( 10-15 minutes)

Toplantı sahibi, katılımcılardan toplanmalarını ve bir daire içinde oturmalarını ister. Ev sahibi, bu aktivite için ortak bir hikâye anlatacaklarını açıklıyor. Hikâyenin bir başlangıcı ve bir sonu olmalı. Hikâyenin ilk cümlesi:

“Bir varmış bir yokmuş” olacak ve hikâye “Hikâyeden alınacak ders     ” ile bitmelidir.

Her katılımcı bir seferde bir kelime veya cümle ekleyebilir. (Eğitimciler, katılımcıların bir seferde bir kelime mi yoksa bir cümle mi katkıda bulunabilecekleri konusunda en iyi muhakemelerini kullanmalıdır).

Ev sahibi, katılımcılara aktif dinleme alıştırması yapmalarını, ne söylendiğini hatırlamalarını ve hikâyeye uygun ve ilgili sonraki bölümleri eklemelerini söylemelidir.

Ev sahibi, katılımcılar aktiviteye alışana ve ardından hikâyeyi tekrar deneyene kadar kısa bir alıştırma turu yapabilir.

Ev sahibi, hikâyenin doğal olarak sona erdiğini hissettiğinde, son katılımcılara hikâyeyi kapanış cümlesiyle bitirmelerini söyler.

Ana Aktivite: Üç Çizgili Sahne (15 dakika)

Sunucu, etkinliğin amacının, sahnedeki iki karakterin sadece üç satırı kimin kullandığını belirlemek olduğunu açıklıyor. Ev sahibi ve katılımcılar birlikte bir ikili ilişkiler listesi oluştururlar ve bunları ya bir kâğıda ya da beyaz bir tahtaya yazarlar. Bazı ilişki örnekleri ebeveyn/çocuk, doktor/hasta, öğretmen/müdür, kedi/fare, peynir/kraker vb. olabilir. Ev sahibi, katılımcıların vücutlarını kelimeleri ile eşit kapasitede anlam iletmek için kullanmaları gerektiğini vurgulamalıdır.

Örneğin, katılımcıların kedi/fare ilişkisini seçmesi durumunda, hayvanlar, izleyiciye ilişkiyi anlamada büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Toplantı sahipleri, katılımcılardan izleyici olarak oturmalarını ister ve iki katılımcıdan kendilerine Katılımcı A ve Katılımcı B adlarını vermelerini ister. Toplantı sahibi, izleyicilerin geri kalanına gizli iliş kilerden birini onlara atar. Katılımcı A ve B'nin A, B ve A sırasıyla bu ilişkilerin ne olduğunun açık olduğu üç satırlık bir görüş me yapması gerekir. Sahne bittiğinde, Katılımcı B oturur, Katılımcı A Katılımcı B olur ve yeni bir katılımcı Katılımcı A olarak eklenir. Tüm katılımcıların hem A hem de B rollerini oynamak için en az bir şansı olana kadar bu şekilde devam eder.

 • Bu hikâye anlamlı mıydı? Neden veya neden değil?
 • Hikâyenin önemli ve mantıklı olmasını sağlamak için neyi daha iyi yapabilirdik?
 • Ana faaliyeti izleyen tartışma soruları:
 • *Etkinliğin zorluk düzeyini nasıl buldunuz? İlişkinizi üç satırda anlatmak kolay mıydı?
 • *İlişkinin belirgin olduğu sahnelerde ikili anlamı çabucak iletmek için hangi stratejiler kullanıldı?
 • *Bu aktivite yeniden yapılsa hangi stratejileri uygulardınız? Neden?
 • Karışık yaş grupları (katılımcılar A ve B).
 • Hikayeleştirilmiş bir biçimde yaş farklılıklarından bahsederler. Acaba bir fark var mıdır?
 • Her bir katılımcı hikayeleri analiz eder. Acaba yaş hikaye anlatımını etkilemekte midir?