Aktivite 2 : Şehrin ortak haritasını çiz

 • Komşuluk ve yakınlık kavramları üzerinde düşünmek
 • Şehrin bir haritasını oluşturmak
 • Grupla pazarlık yapmak
 • Başkalarının bir şeyler keşfetmesini sağlamak
 • Bilgileri işleyin ve analiz etme
 • Oluşturma ve yenilik yapma
 • Bilgi ve fikirleri iletme ve değiş tokuş etme
 • Başkalarına saygı ve düşünce gösterme
 • Ekiplerde ve ağlarda başkalarıyla işbirliği yapma
 • Başkalarını yönetme ve yönlendirme
 • Uzlaştırıcı olma ve pazarlık yapma
 • Büyük kâğıt sayfaları (sunta stili)
 • Farklı renklerde işaretleyiciler

Etkinlik, şehrin bir haritasının oluşturulmasından oluşmaktadır. Grup, beğendikleri ve sık kullandıkları önemli yerleri ekleyerek, gördükleri gibi şehir vizyonunu çizmelidir.

Etkinliği yöneten, mahalle hakkında beyin fırtınası yaparak aktiviteyi tanıtır. Katılımcılar konuyla ilgili kendilerini ifade ederler ve yönetici şu temalarla tartışmayı yeniden başlatabilir: Bu konuda ne hissediyorsunuz? Sıklıkla ziyaret ettiğiniz yerler nelerdir? Hangi yerler senin için önemli?

Bitirdiklerinde, her biri nasıl çalıştıklarını açıklar, şehirle ilgili vizyonlarını açıklar ve konuyla ilgili genel bir fikir alışverişi başlatır.

 • Bu aktiviteyi nasıl deneyimlediniz?
 • Bu aktiviteden ne öğrendiniz?
 • Kendinizi alt gruplar halinde nasıl organize ettiniz?
 • Nasıl bir anlaşmaya vardınız?
 • Etkinlik sırasında biri öncülük etti mi?

Mix age groups.

Ask older people to describe what they would like to find in the city that existed 25 years ago. 

The same instruction is then given to younger people to find out what they would like to change in their city in the next 25 years.

Finally, on this basis, ask everyone to create a map that takes into account ideas from both groups of age.