Aktivite 2 : Rol yapma

 • Talimatları dinlemek
 • Örnek olay incelemelerinin gündeme getirdiği sorunları belirlemek
 • Olası çözümleri düşünmek
 • Rol oyununu grubun diğer üyelerine sunmak
 • Grupla etkileşim kurarak ve bir pozisyon benimseme cesaretini göstermek
 • Bilgileri analiz etme ve işleme
 • Sorunları ve sorunları ele alma
 • Oluşturma ve yenilik yapma
 • Bilgi ve fikirlerin iletilmesi ve değiş tokuş edilmesi
 • Başkalarına saygı ve düşünce gösterme

Kâğıt parçaları üzerinde farklı senaryolar)

2 ila 3 kişilik gruplar halinde, grubun geri kalanı izlerken bir senaryo okur, bir rol üstlenir ve onu oynarlar.

Eğitmen, aktiviteyi gruba tanıtarak başlar. Belirli bir tema üzerinde çalışmak istiyorsa, aktiviteye başlamadan önce konuyla ilgili beyin fırtınası yaparak başlayabilir.

Eğitmen grubu 2-3 kişilik küçük alt gruplara ayırır. Bir durumu (seçilen temayla ilgili) okur ve gruplardan olası bir çözüm düşünmelerini ister.

Alt gruplarda tartışır ve soruna bir çözüm bulurlar. Bu çözümü hayata geçirirler ve rolleri aralarında bölüşürler.

Her alt grup kendi çözümünü grubun geri kalanına sunar.

Her grup bitirdiğinde, yöneten grupla bir tartışma başlatır: Bu çözüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu şekilde düşünür müydünüz? Farklı olarak ne yapmak isterdiniz? Hangisi sana daha çok hitap ediyor? Bu çözümler size başka çözümler düşündürüyor mu?

 • Bu aktivite sizin için nasıldı?
 • Bu aktiviteyi yaparken ne öğrendiniz?
 • Çözüm bulmak için kendinizi alt gruplar halinde nasıl organize ettiniz?
 • Gerçekten bir çözüm bulduğunuzu düşünüyor musunuz?

Karışık gruplar içerisinde herkesin farklı görüşleri aşındığında bu etkinlik ilginç olacaktır.  Bu rol oynama görevlerini yerine getirerek farklı tartışmalara zemin oluşturulacak ve farklı sorunlara farklı çözümler getirilecektir. Bu şekilde katılımcılar fikirlerinin farklı mı yoksa benzer mi olduğunu görebileceklerdir.