Aktivite 2 : Diğer iki kişiyle bir film oturumu seçin

 • Bir seçim yapmanın kriterlerini belirlemek: (örneğin, vizyona giren filmler, ilgi alanları, bütçeleme, gösterim çizelgesi, hareketlilik);
 • Bu kriterlerin bütün katılımcılara uyarlanması;
 • Farklı kriterlere uyan filmler hakkında bilgi toplanması;
 • Kriterlere uyan filmlerin listesinin yapılması (en fazla tercih edilenden en az tercih edilene);
 • Danışma ve seçim yapma;
 • Seçimine yönelik savunma oluşturulması;
 • Seçim aşamalarını gösteren bir şema oluşturma;
 • Satış sahası oluşturmak.
 • Bilgiyi analiz etme ve işleme
 • Devam eden sinema programı – bilgisayara erişim;
 • Trafik-Hareketlilik Planı;
 • Kişi başı 10 Euro bütçe (taşıma ve tarama);
 • Dönüt için boş birer kağıt+ tahta kalemleri…

Aktivite seçim yapma, belgede gösterilen argümanları yazma konusunda raporlama sürecinden oluşmaktadır (şema, tablo).

Bu aktivite 3 veya 4 kişilik takımlar şeklinde yapılır.

Dönüt verme için zaman planlanır. 

Her takım göreve ilişkin yöntemlerini sunar.

1.Beyin fırtınası oturumunda, katılımcıların yaptıkları seçimlere ilişkin bir aktivite tanıtır: seçimleri nedir? Nasıl seçim yapılmıştır? Hangi kriter veya bilgi baz alınmıştır?

2.Eğitimci sunumu:

 • Aktivite amacı:seçim aşamalarını ve argümanı gösteren şema oluşturulması;
 • Eğitimci bilgi kaynaklarını dağıtır (sinema gazeteleri veya websiteleri...).
 • Eğitimci toplu olarak nasıl seçim yaptıklarını, kriterleri nasıl oluşturduklarını sorar...
 • Her bir katılımcı veya takım çalışarak kendi şemalarını oluştururlar.
 • Eğitimci her takımın çalışmalarını sunmalarını ister (yöntem, poster).
 • Eğitimci tabloyu kullanarak kendilerini değerlendirmelerini ister.
 • Eğitimci, aktivitenin ilgi alanları, kriterlerin kalitesi ve danışma kavramı konusunda tartışma başlatır.
 • Bu çalışma konusunda ne hissettin?
 • Bu aktivitenin amacı nedir?
 • Sen nasıl ilerledin? Bilgi araştırmasını nasıl gerçekleştirdin ve nasıl seçim yaptın?
 • Bu durum özellikle iş durumlarına nasıl uyarlanabilir ve başka durumlarla karşılaştırabilir miyiz?

Karışık yaş grupları.