Aktivite 2 : Borderline Vakıalar

 • Kavramları dolaylı olarak yöneten birçok kriteri keşfetmek.
 • Kavramları derinlemesine araştırmak.
 • Birinin seçimini tartışmak.
 • Yapılan iddiaların gerekçelerini belirtmek
 • Bilgilerin iletilmesi ve değiş tokuş edilmesi.
 • Ekiplerde ve ağlarda başkalarıyla işbirliği yapma
 • Konuşma kartları
 • Adil-Adil değil-? Şeması
 • Canlı-canlı değil Şeması

Bu aktivite yaklaşık 10-20 kişiliktir.

Toplu doğrulama zamanı planlanır.

Her takım olguları/fikirleri açıklamak için kendi metodolojisini sunar.

1 - Kavramsal keşif için en kullanışlı araçlardan biri problemli veya sınırda olan durumdur. Örneğin, bir şeyi neyin adil kıldığını düşünmek istersek, ne adil ne de açıkça adaletsiz olan durumları düşünmek çok yardımcı olabilir. Vaka katılımcılara tanıtılmadan önce eğitmen kartları dağıtır ve katılımcılar aşağıdaki kavramları hayatta olup olmamalarına göre sınıflandırır.

 • rüzgâr
 • Güneş
 • bir taş
 • düşünceler
 • bir tohum
 • Haşlanmış yumurta

2 - Katılımcılar kavramları kategorize etmelerinin nedenlerini açıklar,

Eğitmen, 'canlı olmak' gibi bir kavramın bir geçmişi ve anlayışımız olduğunu vurgular.

Bir şeyi canlı yapan şey bilimsel bilgidir.

Eğitmen, katılımcılardan bunları “SANAT” ve “SANAT DEĞİL” olarak sınıflandırmalarını isteyen aşağıdaki yeni kavramları dağıtır:

 • bir kuş yuvası
 • bir fotoğraf
 • bir fikir
 • bir mimarın çizimi
 • havanın şekillendirdiği kayalar
 • bir örümcek ağı

Katılımcılara kavramları neden kategorize ettiklerini tartışmaları ve açıklamaları için birkaç dakika verilebilir.

Aynı şekilde katılımcılara “ADALET” veya “HAKSIZ” olarak kategorize edilecek bazı durumlar verilir.

Kavramları “?” olarak bırakacaklar. Nedeninden emin değillerse kategori.

6 - Verilen vakaların sınıflandırılması üzerine tartıştıktan sonra, eğitimci kriterler hakkında not almak için son bir ipucu verir:

Kavramın kapsamına giren bir şeyin gerekli niteliklere sahip olması gerekir,

Sadece sıradan: değerler dizisi vakaları, şu anda sürekli olarak bu özelliğe sahip olmasa da, yaygın olarak,

Yeterli: bir şeyin fikrin altına düşmesi için özniteliğe veya öznitelikler grubuna sahip olmak yeterlidir.

7 - Son olarak katılımcılardan etkinliği tek kelime/kavramla özetlemeleri istenir.

 • Farklı bakış açılarına mı baktık?
 • Herkesin katkıda bulunma şansı oldu mu?
 • Anlaşmazlıklarımızı makul bir şekilde araştırdık mı?
 • Herhangi bir önemli fikir hakkındaki anlayışımızı derinleştirdik mi?
 • Sorularımızı yanıtlamada iyi ilerleme kaydettik mi?

Doğası itibariyle bu faaliyet kuşaklar arası bir faaliyettir. Karışık gruplarda sorular yaş ve beceri özellikleri göz önüne alınarak hazırlanabilir. Bu şekilde topluluk duygusu güçlendirilebilir.