Aktivite 1 : Topluluk öğrenme festivali “HERKES ÖĞRENİYOR”

 • Katılımcıları kendi atölyelerini düzenlemeye ve yönetmeye hazırlamak
 • Katılımcıların eğitici ve öğrenici rolü oynamalarını sağlamak ve yetkilendirmek.
 • Bir topluluk öğrenme festivali düzenlemede katılımcıları desteklemek.
 • Deneyimin yansıtılmasını ve yeterliliklerin öz değerlendirmesini kolaylaştırmak.
 • Karşılıklı öğrenmeyi ve dayanışmayı teşvik etmek.
 • Bağımsız hareket etme ve inisiyatif gösterme 
 • Planning and organising
 • Conveying and exchanging information and ideas 
 • Collaborating with others in teams and networks 
 • Managing and leading others
 • Katılımcı tarafından seçilen atölyeye göre değişim gösterir

Etkinlik, bir festival düzenlemek ve öğrencilere bunun için gereken tüm görevleri öğretmekten ibarettir. “Herkes öğreniyor” topluluk öğrenme festivalinin arkasındaki fikir, insanları birlikte ve birbirlerinden öğrenmek için bir araya getirmektir.

Festival, bir eğitim programının bir parçası olarak (1 günlük etkinlik) veya daha geniş bir kitleye yönelik bağımsız bir etkinlik (birkaç gün) olarak düzenlenebilir. Eğitmenler/eğitimciler/kolaylaştırı cılar yardımıyla katılımcılar tarafından hazırlanır ve yürütülür.

“Herkes öğreniyor” hayat boyu öğrenme festivalinin amaçları:

 • Farklı yaşlardaki insanlar arasında öğrenmeye karşı ilgi uyandırmak ve bu sayede yaşam boyu öğrenmeye katılımlarını artırmak.
 • Katılımcıların temel yetkinliklerinin, sosyal becerilerinin geliştirilmesi için koşullar yaratmak dâhil sivil yeterlilik.
 • Katılımcıların sosyal çevresini genişletmek ve zenginleştirmek ve kültürler arası ve nesiller arası diyalog ve dayanışmayı teşvik etmek.

Festivalin hazırlanması ve uygulanması için önerilen adımlar:

 • Etkinliğin amacını katılımcılarla tartışın
 • Geçici bir tarih, konum, tema, ad vb. seçin.
 • Tamamlanacak görevlerin bir listesini beyin fırtınası yapın (atölyeler, lojistik, promosyon vb.)
 • Bir ekipteki rolleri ve sorumlulukları belirleyin
 • Her görev için tamamlanma tarihlerini belirleyin
 • Katılımcıların görevleri kendileri seçmesine izin verin

Katılımcılarla düzenlemek istedikleri çalıştayların konularını ve içeriklerini tartışın.

 • Festival programını oluşturun. Festival programı, daha az fırsatı, fiziksel ve entelektüel zorlukları olan insanlar da dâhil olmak üzere farklı yaşlardan, profesyonel ve kişisel deneyimlerden, ilgi ve yeteneklerden insanları kapsamalıdır.
 • Çalıştaylar için ihtiyaç duyulan materyalleri ve kaynakları tanımlayın
 • Bir bütçe ve mevcut finansman oluşturun
 • Bir promosyon stratejisi oluşturun ve uygulayın
 • İlgiliyse topluluktan gönüllüleri dâhil edin
 • Sorunlarla başa çıkmak için bir iletişim sistemi içeren bir izleme sistemi tanımlayın
 • Festival için en az iki hazırlık toplantısı düzenleyin. Katılımcıların ihtiyaçlarına ve özelliklerine bağlı olarak, hazırlık
 • Toplantılarının sayısını artırın veya katılımcıların çalıştaylarını hazırlamalarına yardımcı olmak için bireysel toplantılar düzenleyin.
 • Festivali uygulayın ve değerlendirin. Değerlendirme, neyin iyi çalıştığını yansıtmanıza ve gelecekteki
 • Festivaller veya etkinlikler için iyileştirmenin yanı sıra daha fazla öğrenme alanlarını belirlemenize olanak tanır.

Her katılımcıya, hedeflerine ulaştıysa, neyin işe yarayıp neyin yaramadığı konusunda geri bildirimde bulunma fırsatı verilmesi önemlidir.

 • Bu görev veya projeden sizi en çok heyecanlandıran ne öğrendiniz? (En büyük çıkarımınız nedir?)
 • Bu görev sırasında size yardımcı olması için öz-yönelim becerilerinizi (öz farkındalık, inisiyatif, hedef belirleme ve planlama, izleme ve düzeltme) nasıl kullandınız?
 • Güçlü yönlerinizi ve ilgi alanlarınzı nasıl kullandınız?
 • Doğru kaynakları bulmak ve ihtiyaç duyduğunuz yardımı almak için ne yaptınız?
 • Adımlarınız ve programınıza/zaman çizelgenize bağlı kalabildiniz mi? Öyleyse nasıl?
 • Genel olarak, bağımsız hareket etme kapasitenizi ve inisiyatif alma duygunuzu geliştirdiniz mi?
 • Reddetmek mi yoksa aynı kalmak mı ? Sizce bu neden oldu? Bu görev sırasında büyümenizi göstermek için hangi örnekleri veya kanıtları paylaşabilirsiniz?

Doğası itibariyle bu festival kuşaklar arası özelliğe sahiptir. Amacı farklı yaş gruplarını biraraya getirerek topluluk hissiyatını güçlendirmektir.