Aktivite 1 : Tabloya Bak

 • Bir tabloyu gözlemle
 • Gördüklerinden bir tanımlama yap (kim, ne zaman, ne, nerede...)
 • Express your feelings (duygular, duyumlar, çağrışımlar...)
 • Bilgi topla; nasıl, nerede?
 • Tablonun sanatçısını, tarihini adını tanımla
 • Resimde tasvir edilen bilgileri netleştirin : bulunan bilgileri sıralayın ve analiz edin
 • Tablo ve zamanımız arasında bağlantı kurun
 • Bir sentez belgesi hazırlayın: tablo üzerine bilgi ve yansıtma notları
 • Bilgiyi analiz etme ve işleme
 • A4 formatında tablonun reprodüksüyonu , üzerinde eser ismi ve tarihi bulunmaktadır.
 • Belgesel şeklindeki materyal (kağıt, websitesi, fotoğraf...) – bilgisayar ve yazıcı .
 • Dönüt verme için boş beyaz bir kağıt + yapıştırıcı, renkli kalemler...

Aktivite, tablonun gözlemlenmesi ve değerlendirme formlarının doldurulmasını içermektedir.

Bu aktivite tek başına veya 4’lü gruplar halinde gerçekleştirilebilir.

Geri dönüt için zamanlama planlanır: her bir katılımcı kendi çalışmasını özellikle 5. bölümü sunarlar

1.Beyin fırtınası oturumu, burada eğitimci sanat eserinin konusunun tartışılması yoluyla giriş yapabilir: sanat eseri bilgi aktarmakta mıdır, ne hakkındadır? nasıl? neden? .... 

Fikirler büyük boy kağıda yazılır.

2.Eğitimci sunumları:

 • Aktivitenin amacı: bilgiyi arama, analiz etme, fikir verme ve sunma ;
 • Yönergeler: bir tabloyu gözlemle, bilgi topla ve bilgi formunu doldur (serbest format, A3 poster şeklinde);
 • yöntem: bu çalışma bireysel veya takımlar halinde olabilir;
 • Süre: 2.5- 3 saat.

3.Eğitimci tablonun basılı versiyonunu dağıtır.

4.Eğitimci kaynağı sorar: bilgiyi nerede ve nasıl aramalıdır.

5.Her bir katılımcı veya takım posterleri üzerinde çalışır.

6.Eğitimci poster çalışmalarının sunulmasını önerir (yöntem, poster ve bağlantı).

7.Eğitimci herkesin çizelgeyi kullanarak kendilerini değerlendirmelerini ister.

8.Eğitimci aktivitenin ilgi yönü, bilginin kalitesi ve tablonun etkisi konusunda bir tartışma başlatır.

 • Bu tablo hakkında ne hissettin ?
 • Bu aktivitenin amacı nedir?
 • Nasıl harekete geçtin? Bilgi araştırmasını nasıl gerçekleştirdin?
 • Bu durum başka hangi koşullarda uygulanabilir, bu aktivite başka bilgi işleme aktiviteleriyle karşılaştırılabilir mi?

Karışık gruplarda yapılacak alıştırma.

Tabloların çeşitli görsellerini sunun.

Katılımcıların birinden bir görseli seçmelerini ve her bir katılımcı grubun alıştırmayı yapmalarını sağlayın.

Sonunda katılımcılara seçtikleri görseli neden seçtikleri sorulur.