Aktivite 1 : Kahramanın yolculuğu

 • Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek
 • Zorluklar ve engellerle başa çıkmamıza neyin yardımcı olduğunu keşfetmek
 • Kişisel seçimler üzerinde düşünmek için yer açmak
 • Kendini geliştirme
 • Değişimle başa çıkma
 • Yaratmak ve yenilik yapma
 • Metaforik kartlar veya resim kartları destesi
 • Kâğıt, tükenmez kalem veya kurşun kalemler, flipchart kâğıdı

Bu, yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek ve zorluklarla ve engellerle başa çıkmamıza neyin yardımcı olduğunu keşfetmek, seçtiğimiz stratejiler üzerinde düşünmek ve değişimi başlatmak için kullanılabilecek bir alıştırmadır. Joseph Campbell'ın Kahramanın Yolculuğu hikâye modelinden esinlenmiştir - “kendini dönüştürmenin evrensel arayışı. Kahramanın yolculuğu, derinlikleri arama cesaretiyle ilgilidir; yaratıcı yeniden doğuşun görüntüsü; içimizdeki değişimin içsel döngüsü; Arayıcının bilmek istediği gizem olduğunun esrarengiz keşfi." (Joseph Campbell, Kahramanın Yolculuğu: Joseph Campbell on His Life and Work, 1990). Bir macerayı, dönüştürücü bir deneyimi, değişimi, öğrenmeyi ve deneyimi belirleyecek bir yolculuğu özetliyor.

 • Her kişiden 7 rastgele resim kartı seçmesini isteyin. Her kartın, katılımcıların oluşturacakları hikâyenin bir bölümüne ilham vermesi gerektiğini açıklayın - kartlardaki görsel ve içerik öğeleri bir şekilde hikâyeye yansıtılmalıdır. Kâğıtların her birinin neyi temsil edeceğini kâğıtlı sunum tahtasına yazın ve ardından her kişiden kartları kendi seçtikleri sıraya koymalarını isteyin.
 • İlk kart hikâyenin ana kahramanını temsil ederken, ikinci kart bu kahramanın misyonunu temsil ediyor.
 • Katılımcılardan ana karakteri ve bu karakterin neyi başarmak istediğini kısaca tanıtarak ve tanımlayarak hikâyelerini yazmaya başlamalarını isteyin.
 • Üçüncü kart, kahramanın hayallerini, hedeflerini veya misyonunu gerçekleştirmesine yardımcı olan şeyleri temsil ederken, dördüncü kart kahramanın karşılaştığı zorlukları temsil eder. Beşinci kart, bu zorlukların nasıl aşıldığını, yolda kimin yardım ettiğini gösterir. Katılımcılardan kartlarda görünenlerden ilham alarak hikâyelerine devam etmelerini isteyin.
 • Altıncı kart hikâyenin nasıl bittiğini gösterirken, yedinci kart hikâyenin bir mesajını temsil eder - bu hikâyeden ne öğrenebiliriz, hikâyenin yazarı bize ne iletmek istiyor.
 • Hikâyenizi yazarken nasıl hissettiniz? Hikâyenizi başkalarıyla paylaşmak mı? Başkalarının hikâyelerini duymak mı?
 • Hikâyenizi yazarken herhangi bir aydınlanma yaşadınız mı?
 • Yolculuğunuzda üstesinden gelmeniz gereken zorluklar nelerdi?
 • Doğru kaynakları bulmak ve ihtiyaç duyduğunuz yardımı almak için ne yaptınız?
 • Kendiniz hakkında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

Bireysel olarak uygulanan bir etkinlik olduğu için her yaş grubuyla uygulanabilir.