Ünite 1 Giriş

“Be creative! – kültürel etkinlikler yoluyla teknik olmayan becerileri güçlendirme» projesi özellikle hassas, yaralanabilir durumdaki yetişkin öğrencilerin kültürel etkinlikler yoluyla yeniden harekete geçmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Buradaki amaç, hedef kitlenin sosyal, kültürel ve profesyonel entegrasyonu için teknik olmayan becerilerinin güçlendirilmesidir. Projenin sonunda katılımcılar «GÖR-YARGILA-HAREKETE GEÇ» şeması yoluyla ihtiyaçlarını ve beklentilerini tanımlayabileceklerdir.

IO1. Be Creative! Eğitim kiti öğretmenlere ve eğitmenlere(genel anlamda eğitimcilere) yardımcı olacak, kültürel ve kültürler arası uygun öğrenme ortamlarına  uygulamalı faaliyetlerden oluşan bir müfredat programını içermektedir.

Materyaller her bir ortak ülkenin dillerine ilgili deneyimler ve kaynaklar (Tiyatro, Radyo, Video, Belgesel, Fotoğrafçılık, Sergiler vs. ) uyarlanabilmektedir. Bu projeyle ilgili öğrenme kaynakları, İngilizce, Estonya dili, Fransızca, Norveççe, İspanyolca, Türkçe ve Yunanca dillerinde mevcuttur.