Konu 4 TSC değerlendirme kriterleri

İlgili yeterlilikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre, eğitimciler öğrenicilerin gelişim sürecinde onlara rehberlik edebilmektedirler. Öğrenici “yeterli” ya da “gelişmesi gerekli” şeklinde değerlendirilebilir. Eğitimci buna göre tablodaki ilgili, uygun  yerleri işaretler. Ayrıca yorumda da bulunabilir.   Burada lütfen, değerlendirme kriterleri için Fikri Çıktı 2: Be Creative! Eğitimciler için El Kitabı’na bakınız.

Kriterler

Yetkin

Geliştirilmeye ihtiyacı var

Mesleki gelişim eylem planları oluşturur ve uygulamak için sürekli eleştirel düşünceye girer.

 

 

Mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirler, işyeri ve dış mesleki gelişim için planlar yapar ve bunlarla meşgul olur.

 

 

Mesleki gelişim fırsatları yoluyla kazanılan yeni bilgi, beceri ve uygulamaları uygular.

 

 

Mevcut profesyonel uygulamaları bilgilendirmek için geri bildirim arar.