Konu 4 TSC değerlendirme kriterleri

İlgili yeterlilikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre, eğitimciler öğrenicilerin gelişim sürecinde onlara rehberlik edebilmektedirler. Öğrenici “yeterli” ya da “gelişmesi gerekli” şeklinde değerlendirilebilir. Eğitimci buna göre tablodaki ilgili, uygun  yerleri işaretler. Ayrıca yorumda da bulunabilir.   Burada lütfen, değerlendirme kriterleri için Fikri Çıktı 2: Be Creative! Eğitimciler için El Kitabı’na bakınız.

Kriterler

Yetkin

Geliştirilmeye ihtiyacı var

Birçok şeyi kontrol edemeyeceğinizi kabul eder

 

 

Değişmeye ve yeni durumlara uyum sağlamaya isteklidir

 

 

Yeni durumlardan hoşlanır ve olumlu tarafları görür

 

 

Hizmetleri esnek bir şekilde yerine getirebilir

 

 

Belirsizlikle başa çıkabilir