Konu 4 TSC değerlendirme kriterleri

İlgili yeterlilikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre, eğitimciler öğrenicilerin gelişim sürecinde onlara rehberlik edebilmektedirler. Öğrenici “yeterli” ya da “gelişmesi gerekli” şeklinde değerlendirilebilir. Eğitimci buna göre tablodaki ilgili, uygun  yerleri işaretler. Ayrıca yorumda da bulunabilir.   Burada lütfen, değerlendirme kriterleri için Fikri Çıktı 2: Be Creative! Eğitimciler için El Kitabı’na bakınız.

Kriterler

Yetkili

Geliştirilmeye İhtiyacı Var

Baskı ile başa çıkar

 

 

Yaratıcı çözümler bulur

 

 

Hayal kırıklığını yönetir

 

 

Riski yönetir

 

 

Zor durumlarda ısrar eder

 

 

Kendi problemlerini analiz eder ve yansıtır.