Konu 4 TSC değerlendirme kriterleri

İlgili yeterlilikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre, eğitimciler öğrenicilerin gelişim sürecinde onlara rehberlik edebilmektedirler. Öğrenici “yeterli” ya da “gelişmesi gerekli” şeklinde değerlendirilebilir. Eğitimci buna göre tablodaki ilgili, uygun  yerleri işaretler. Ayrıca yorumda da bulunabilir.   Burada lütfen, değerlendirme kriterleri için Fikri Çıktı 2: Be Creative! Eğitimciler için El Kitabı’na bakınız.

Kriterler

Yetkin

Geliştirilmeye ihtiyacı var

Çeşitli koşullarda somut ve soyut başarı kriterleri ile hedefler belirler ve bu hedeflere doğru çalışır

 

 

Hedeflere karşı kendi ilerlemesini izler ve gerekli düzeltici önlemleri alır. İstenmeden hareket eder ve bir şeylerin olmasını sağlar; sorunları etkili bir şekilde ele alır

 

 

Çeşitli koşullarda beceri düzeylerini profesyonel bir düzeye yükseltmek için inisiyatif gösterir