Konu 4 TSC değerlendirme kriterleri

İlgili yeterlilikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre, eğitimciler öğrenicilerin gelişim sürecinde onlara rehberlik edebilmektedirler. Öğrenici “yeterli” ya da “gelişmesi gerekli” şeklinde değerlendirilebilir. Eğitimci buna göre tablodaki ilgili, uygun  yerleri işaretler. Ayrıca yorumda da bulunabilir.   Burada lütfen, değerlendirme kriterleri için Fikri Çıktı 2: Be Creative! Eğitimciler için El Kitabı’na bakınız.

Kriterler

Yetkin

Geliştirilmeye İhtiyacı Var

Belirli politika ve mevzuatlara bağlı kalabilme

 

 

Gizliliği koruyabilir ve mahremiyete saygı duyabilir

 

 

Taahhütleri yerine getirir

 

 

Etik davranış kurallarını paylaşır ve takip eder