Konu 4 TSC değerlendirme kriterleri

İlgili yeterlilikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre, eğitimciler öğrenicilerin gelişim sürecinde onlara rehberlik edebilmektedirler. Öğrenici “yeterli” ya da “gelişmesi gerekli” şeklinde değerlendirilebilir. Eğitimci buna göre tablodaki ilgili, uygun  yerleri işaretler. Ayrıca yorumda da bulunabilir.   Burada lütfen, değerlendirme kriterleri için Fikri Çıktı 2: Be Creative! Eğitimciler için El Kitabı’na bakınız.

Kriterler

Yetkin

Geliştirilmeye ihtiyacı var

Müzakereler sırasında yapıcı bir şekilde bir alan-veren memnun çözümü için çalışır.

 

 

Antagonizmanın üstesinden gelmek ve ortaklıklar geliştirmek için başkalarıyla yaratıcı çözümler araştırır.

 

 

İlk elden gözlemlere ve her iki taraftan toplanan bilgilere dayanarak müzakere eder

 

 

Farklı bakış açılarını dinler ve karşılıklı anlayışı teşvik eder