Konu 4 TSC değerlendirme kriterleri

İlgili yeterlilikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre, eğitimciler öğrenicilerin gelişim sürecinde onlara rehberlik edebilmektedirler. Öğrenici “yeterli” ya da “gelişmesi gerekli” şeklinde değerlendirilebilir. Eğitimci buna göre tablodaki ilgili, uygun  yerleri işaretler. Ayrıca yorumda da bulunabilir.   Burada lütfen, değerlendirme kriterleri için Fikri Çıktı 2: Be Creative! Eğitimciler için El Kitabı’na bakınız.

Kriterler

Yetkin

Geliştirmeye ihtiyaç var

Açık bir amaç ve vizyona dayalı sağlam bir ağ oluşturur.

 

 

Uzun süreli ilişkileri teşvik eder.

 

 

Büyük iletişimci, açık fikirli.

 

 

Tartışmayı sağlıklı bir şekilde teşvik eder.