Konu 3 CV’de atıfta bulunmak için örnek cümleler

  • Hedefleri tanımlayabilir ve muhtemel çıktıları belirleyebilir.
  • Bir eylem planı tanımlayabilir.
  • Organize edebilir ve son tarihlere yetişebilir.
  • Ortak bir hedef için takım içinde çalışabilir.