Konu 3 CV’de atıfta bulunma örnekleri

  • Bir sorunu tanımlama ve analiz etme yeteneği
  • Başkalarıyla net bir şekilde iletişim kurma yeteneği
  • Problem çözmede yaratıcı olma yeteneği
  • Takım halinde çalışabilme becerisi: iletişim kurma, müzakere etme, uzlaşma.