Konu 3 CV’de atıfta bulunma örnekleri

  • Bilgi iletme yeteneğine sahiptir.
  • Bir grubun önünde konuşma yeteneğine sahiptir.
  • Olguları veya kavramları sunma becerisine sahiptir.
  • Sorgulama tekniklerini kullanma becerisine sahiptir.