Konu 3 CV’de atıfta bulunma örnekleri

  • Çalışmak için sistematik ve verimli bir yaklaşım sergiler.
  • Hedeflere göre kendi ilerlemenizi izleyin ve gerekli düzeltici önlemleri alır
  • İstenmeden hareket eder ve işleri gerçekleştirir; sorunları etkili bir şekilde ele alır
  • Kendi işinin sorumluluğunu üstlenir
  • Tamamlanana kadar görevleri görür