Konu 3 CV’de atıfta bulunma örnekleri

  • Titiz bir eylemi gerçekleştirmeye konsantre olma yeteneği
  • Bir görevi tekrarlama, yeniden oluşturma yeteneği
  • Bir eylemi gerçekleştirmek için kişinin işini organize etme yeteneği