Konu 3 CV’de atıfta bulunma örnekleri

  • Kuruluş un faaliyet yapısı içinde çalış an memnuniyetinin artmasına neden olan iyileştirme alanları belirledi.
  • Bağımsız olarak toplanan, analiz edilen veriler ve organizasyonel büyümeye ve gelir artışına yol açan orijinal öneriler üretti
  • Etkileşimde %50 artış sağlayan sosyal medya aracılığıyla dağıtılmak üzere dijital içerik hazırladı.
  • Sunumlar yazdı, tasarladı ve teslim etti
  • Üniversite proje deneyimi ile kazanılan temel kavramları sentezleme ve özgün çözümler bulma konusunda pratik deneyim edindi.
  • Yaratıcı problem çözmede mükemmel geçmiş performans
  • Yaratıcı bir zihinle birlikte güçlü yazma ve düzenleme becerileri