Konu 2 Neden önemlidir?

İletişim kelimesi Latince ‘ortak’ anlamına gelen ‘communis’ kelimesinden türetilmiştir. Dolayısıyla iletişim, fikirlerin ortak olarak paylaşılması anlamına gelir. Wibur Schramn, “İletişim kurduğumuzda” diyor, “Biriyle bir “ortaklık” kurmaya çalışıyoruz. Yani bir bilgiyi, bir fikri veya bir tavrı paylaşmaya çalışıyoruz. İşin özü, iletişim, alıcıyı ve göndereni belirli bir mesaj için bir araya getirmektir.”

Daha kısa olan Oxford İngilizce Sözlüğü’ ne göre iletişim, “ister konuşma, ister yazı veya işaretler yoluyla olsun, fikir, bilgi vb. vermek, iletmek veya değiş tokuş etmek” anlamına gelir.

İletişim, bir kişi bilgi ve anlayışı başka bir kişiye aktardığında gerçekleşir. İki veya daha fazla kişi arasında fikir, duygu, duygu, bilgi ve bilgi alışverişini ifade eder.

Biriyle konuştuğunuzda veya dinlediğinizde bir iletişim vardır. Örneğin, bir öğretmen ders anlatırken öğrencileriyle iletişim kurar. Ancak talebelerinin anlayamayacağı bir dilde konuşur veya yazarsa iletişim olmaz. Bir kitap okuduğunuzda, yazarı sizinle iletişim kurar. Ancak iletişim sadece yazılı veya sözlü mesajlar anlamına gelmez.

Bir kişiden diğerine anlamları iletmek için kullanılabilecek her şeyi içerir, örneğin, dudakların hareketi veya göz kırpması veya el dalgası, yazılı veya sözlü kelimelerden bile daha fazla anlam ifade edebilir. Aslında iletişim, mesajı bir kişiden diğerine anlaşılmaları için iletme sürecidir. İşletme yönetiminde, iş politikalarının planlanması ve yürütülmesi amacıyla, organizasyonun farklı seviyelerinde faaliyet gösteren yönetici personel ve onların astları arasında fikirler, hedefler, emirler, itirazlar, gözlemler, talimatlar, öneriler vb. değiş tokuş edilmelidir.