Konu 2 Neden önemlidir?

Bağımsız hareket etme ve inisiyatif gösterme istekliliği ve hazırlığı önemlidir çünkü:

  • Otonom, bağımsız olma, başkalarına ihtiyaç duymama kapasitesini arttırır.
  • İşten doyumu artırır.
  • Karar verme yeteneğini geliştirir.

Bağımsız hareket etmek ve inisiyatif göstermek, bireylerin, örneğin stres kaynakları, işsizlik, kariyer değişiklikleri vb. gibi zorluklarla daha aktif bir şekilde başa çıkmalarını sağlar. Ancak, işe başlama baskısının bir yük ve stres kaynağı olmaması önemlidir. Pek çok insan için hayatın peşinden koşmak yerine, hayatın onlara gelmesine izin vermek esastır ve onlar hayatın getirdiklerine cevaben samimi ve otantik davranırlar.

Bu yeterlilik, aktif başa çıkma, hataları ele alma, sebat etme yeteneğini geliştirir. Otonom olma, bağımsız olma, başkalarının onayını gerektirmeme kapasitesini arttırır.

Çünkü bağımsız hareket eden ve üstünlük yetkinliği gösteren küresel rekabet, karar verme yeteneklerini geliştirdiği, işten duyulan memnuniyeti artırdığı ve bireylerin aktif olarak zorlukların ve engellerin üstesinden gelmesine, görevleri tamamlamasına ve belirlenen hedeflere ulaşmasına yardımcı olduğu için gelecekte daha fazla gerekli olacaktır.