Konu 2 Neden Önemlidir?

Modern dünya bağlamında yaratmanın ve yenilik yapmanın önemi, özellikle bağlantısız gençlerin sosyo- kültürel ve profesyonel entegrasyonu açısından hayati hale geliyor.

Bugün gençler dinamik bir dönemde iş gücü piyasasına giriyorlar; işler ve iş arama daha karmaşıktır, esneklik ve yenilik gerektirir. Çünkü genç profesyoneller birkaç yıl önce var olmayan yeni iş türlerinin peşinden gidecektir (AEGEE, 2018). Ayrıca kişisel ve mesleki yaş amlarında yerel sosyo-kültürel beklentilere entegre  olmaları gerekecektir. Eleştirel, esnek, yinelemeli, bütünsel, meraklı ve problem çözme kapasitesinde düşünebilen gençler, entegrasyonlarında kendilerine yardımcı olabilecek yaratıcılık ve yenilikle ilgili temel beceri ve yeterlilikleri sergiler.