Konu 2 Neden önemlidir?

Müzakere ve uzlaşma becerileri hem işyerinde hem de kişisel yaşamda önemlidir. İşyerinde, uzun vadeli kariyer başarısı elde etmenize, üretkenliği artırmanıza ve işyeri çatışmalarını azaltmanıza yardımcı olurlar. Kişisel yaşamınızda, yaratıcılığınızı ve akıl yürütme becerilerinizi geliştirir, insanların sizden faydalanmasını zorlaştırır ve sizi daha iyi bir strateji uzmanı yapar.

Kişiler, gruplar ve kuruluşlar, yaşarken, amaçlarına ulaşırken, yürürken, otururken vb. diğer kişi, grup ve kuruluşlarla etkileşim içindedir. Bu etkileşimler sırasında çatışmalar ve tutarsızlıklar nedeniyle çatışma kaçınılmazdır, taraflar buna rağmen kıt kaynağı elde etmeye çalışırlar birbirlerine ve kaynağa ilişkin farklı bakış açılarına, farklı değer, tutum ve inançlara sahiptirler (Karip, 2000).