Konu 2 Neden önemldir?

Görevlerin rutin gereksinimlerini karşılamak önemlidir, çünkü bir faaliyeti gerçekleştirmenin temelidir: yapmak, istendiği gibi yürütmekle ilgilidir.

Görev tekrarlayıcı, sıkıcı olabilir, zorluk “beklemek”, pes etmemek, bocalamamaktır.

İş titiz ve hassas olmalıdır. Her insanın bir çabayı, bir sıkıntıyı sürdürme ve sebat etme kapasitesini içerir.

Aynı zamanda, bu görevin daha geniş bir çevreye nasıl uyduğunu anlama sorunudur: bir baş arı zincirinde yararlılığı sorusu.