Konu 2 Neden öenmlidir?

Bir ekibi yönetebilmek ve yönlendirebilmek önemli bir beceridir. Çünkü bu, projenin gerçekleştirilmesi için herkesin organizasyonu ve işbirliği için kaldıraçtır?

Projeyi bir zaman çerçevesi içinde gerçekleştirme stratejisinde hem dinleme, karar verme, ekip oluşturma hem de teknik bilgi gibi insani nitelikleri ifade eder.

Bu kapasiteler projenin herhangi bir bağlamında önemlidir: kişisel, profesyonel, ekstra profesyonel

Lider olabileceğiniz kişisel proje örnekleri:

Kuzeninizin sürpriz doğum günü için ailenizle bir oyun düzenleyin

Küçük erkek ve kız kardeşlerinizle sinemaya bir gezi düzenleyin (bir film seçin ve onu izlemeye otobüsle gidin)

Vb.

Lider olabileceğiniz profesyonel bir faaliyetle ilgili proje örnekleri:

İş arkadaşlarınızla bir kamyonun boşaltılmasını organize edin

Meslektaşlarınızla bir sitenin temizliğini düzenleyin

Vb.

Lider olabileceğiniz ekstra profesyonel faaliyetlerle (derneklerde, …) ilgili proje örnekleri

Huzurevlerinde yaşlılar için gönüllülerle çay partisi düzenlenmesi.

Gönüllülerle birlikte sahildeki atıkların toplanmasını organize edin.

Vb…

Bu örneklerin tümü, bir ekibe liderlik etme ve yönetmeyle ilgili beceri ve tutumları gerektiren yaygın durumlardır: dinleme, tavsiye verme, birleştirme ve motive etme, planlama ve organize etme.