Konu 1 Yaratmak ve Yenilik Yapmak

Yaratıcılık, hem sanatsal hem de estetik ve sanatsal olmayan yollarla (örneğin kişisel yaşam ve işyerinde) yeni veya yenilikçi bir şey yaratmak için yeni fikirler üretme veya soyut bilişsel kavramlardan mevcut fikirleri birleştirme eylemidir. (ESCO, 2021).

Yaratıcılığın bir tanımı üzerinde fikir birliği olmamasına rağmen, araştırmacılar genellikle yaratıcılığın bir süreç ve bir sonuçla ilişkili olduğu konusunda hemfikirdir (Said-Metwaly ve diğerleri, 2018); değeri olan özgün bir sonuç üretmek için hayal gücünüzü kullanmanın uygulamalı sürecidir. İnnovasyon, yaratıcı iyi fikirleri uygulamaya koyma sürecidir (Robinson, 2017). Başarısızlığın kritik önemini ve yaratıcı sürecin yinelemeli yapısını not etmek önemlidir. Aktif olarak yaratma eylemi, kişinin başarısızlıkla karşılaştığında sebat edebilmesini, ancak bir çözüm bulana kadar yinelemeye devam etmesini gerektirir. Yaratıcılığın doğası ve yararlılığı hakkında birçok toplumsal mit vardır, örneğin yalnızca sanat disiplinlerinde çalışan insanların yaratıcı olabileceği ve yaratıcılığın öğretilemeyecek doğal bir armağan olduğu gibi. Yaratıcılığın sanatla aynı şey olmadığını vurgulamak önemlidir; tüm insanlar yaratıcı kapasiteye ve yaratıcı düşünce ve eylemlere sahip olma yeteneğine sahiptir. Öyleyse, seçtikleri meslek ve kariyer ne olursa olsun tüm insanlar iş yerinde yaratıcı olma fırsatına sahiptir.