Konu 1 Sorunları ve konuları ele almak nedir?

Sorunları çözebilmek başarılı eylem için esastır. Problem çözme, ancak problem(ler) açıkça tanımlanıp analiz edildiğinde işe yarayabilir. Sorun açıkça tanımlandıktan sonra, olası çözümler hakkında düşünmek, ileriyi düşünebilmek ve sonuca varmak gerekir.

Problem çözme üç adımda yapılabilir:

1.Sorunun tanımlanması

  • Değerlendirme: sorular sorarak durumu analiz edin ve anlayın
  • Sorunu net bir şekilde formüle edin
  • İletişim: Kendinizi anlaşılır bir dille ifade etme

2.Problem çözme

  • Olası çözümleri hayal edin (gerekirse test edin)
  • Yaratıcı olun, sorunu çözmek için bilginizi kullanın
  • Birinin fikrini iddialı bir şekilde ifade etme yeteneği

3.Kararlar verme

  • Harici ortaklardan yardım istemekten korkmamak
  • Sorgulama, amaçlarını gözden geçirme ve esnek olma kişisel kapasitesi:
  • Gerekirse geri adım atmak