Konu 1 Ekip içerisinde ve iletişim ağlarında başkalarıyla işbirliği yapmak nedir?

 Ekipler ve iletişim ağlarında başkalarıyla işbirliği yapmak, diğerlerinin yeteneklerine,

Deneyimlerine ve katkılarına saygı gösterirken, ortaklar veya ekiplerle açık ve karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan koşullarda işbirliği eylemlerini organize etmekten, yürütmekten ve değerlendirmekten oluşur. Aşağıdaki temel kavramlar bağımsız olarak kabul edilmiştir:

Profesyonel bir iletişim ağı kurmak ve başkalarıyla bağlantılar kurmak: Ağ oluşturma, karşılıklı yarar için uzun vadeli ilişkiler kurmak için ortak çıkarları olan kuruluşlar ve kişilerle fikir ve bilgi alışverişinde bulunma kapasitesidir.

LinkedIn, Facebook, Instagram vb. gibi sosyal ve profesyonel çevrimiçi ağlar önemli olsa da, ağ oluşturma bunun ötesine geçer ve iki yönlü bir bilgi alışverişi sürecini gerektirir.

  • Güçlü ağ bağlantıları oluşturmak için, en az bir kez tercihen yüz yüze olmak üzere insan karşılaşmalarına katılmalısınız. Bu nedenle konferanslara, etkinliklere ve seminerlere katılmak önemlidir, çünkü hepsi teknoloji aracılığıyla sürdürülebilecek kişisel yaşam temaslarını geliştirmek için fırsatlardır. Ayrıca, bağlantı oluşturma amacıyla ağ oluşturma genellikle sonuç sağlamada başarısız olur. Pek çok şeyde olduğu gibi Ağınızı kurarken bir Vizyon veya Amaca sahip olmakta fayda var.
  • Bilgi ve bilgi paylaşımı: Çalışanların bilgi ve becerileri bir işletmenin en değerli varlığıdır. Sıklıkla, bireyler uzmanlıklarını ve iç görülerini görevlerine uygularlar ve bunları kendilerine saklayarak şirketin başarısını engellerler.
  • Bilgi paylaşmanın çeşitli faydaları vardır: diğerleri arasında gelişmenize, motivasyonunuzu korumanıza, tanınmanıza, yeni fikirler üretmenize ve tüm kuruluşta bir amaç duygusu aşılamanıza olanak tanır.
  • Ekipler halinde işbirliği: Ekip çalışması, ortak bir amaç doğrultusunda verimli bir şekilde çalışan bireylerin ortak çalışmasıdır. Bir ekibin gücü, karşılıklı destek, etkili iletişim, kendi kendine yeterlilik, özerklik, tanımlanmış sorumluluklar, tanımlanmış liderlik ve paylaşılan amacı gerçekleştirmek için gerekli kaynaklar üzerine kuruludur. Bir ekipte başarılı bir şekilde işbirliği yapmak için kişinin açık fikirli, iyi iletişim kuran, organize, uzun vadeli düşünmeyi inşa eden, uyumlu ve sağlam bir şekilde tartışabilen olması gerekir.