Konu 1 Değerlere göre hareket etmek nedir?

  • Değerlere göre hareket etmek (Chernyshenki, Kankaras & Drasgow, 2018) veya “iş etiği” (NRC, 2012), bireyin görev ve sorumluluklarını kendi kişisel sosyal ve örgütsel değerleriyle ilişkilendirebilmesini ifade eden bir yeterliliktir (ESCO, 2021). Bu, bireyin tutarlı ve etik açıdan sorumlu bir şekilde hareket ettiğinden emin olmasına yardımcı olur. Bu özel yeterliliğe atıfta bulunurken, kesinlikle öğrenilebilen ve öğrenilebilen değ erlere atıfta bulunulduğunu belirtmektir.
  • Belirli yasalara veya politikalara bağlı kalabilmek (örneğin etik davranış kurallarına uymak), gizliliğe saygı duymak ve taahhütleri yerine getirmek, bir kişinin değerlerine göre hareket edebildiğinin göstergeleridir. Daha spesifik olarak, bunun bir iş yeri ortamında nasıl görünebileceği, zaman alıcı bir görevi yerine getirmek için ısrar etmeyi, iş arkadaşlarını kişisel olarak desteklemeyi ve kuruluşu profesyonel bir şekilde temsil etmeyi içerir (OECD, 2018)