Konu 1 Analiz etme ve bilgiyi işleme nedir?

Planlama ve organize etme bir projenin başarısı için esastır, bu durum da birbirleriyle kesişen bir çok beceriyi içerir. Organize edebilmek birbirine geçmiş bir çok iş içerisinde önceliklendirme yapabilmeye dayanmaktadır. Bu beceri iyi bir zaman yönetimi, sonuçları tahmin etme, uyum sağlama ve duyguları yönetme becerilerine hitap etmektedir. Bu aktivite grup içinde uygulandığında, iyi bir iletişim, farkındalık ve toplu adanmışlık duygusu gibi öğelere hitap etmektedir.  

Farklı dikkat noktaları akılda tutulmalıdır:

  • Strateji geliştirme: Her şeyden önce, planlanan sonuçları öngörebilmek için, hedeflerin ve beklenilen sonuçların tanımlanması önemlidir. Olasılıkları ve riskleri öngörebilmek için bir planlama yapılması önem arz etmektedir.
  • Aktivitelerin planlanması: Görevler net bir şekilde belirlendiğinde, farklı aşamalara göre kategoriler halinde düzenlenmesi önemlidir: Ne, ne zaman, nerede, kiminle, vs.
  • Zamanınız organize edin: Bir çizelge halinde iş planı oluşturun, bu şekilde istenmeyen sürprizleri önlemiş olursunuz. Çok fazla cesur veya aceleci davranmadan ara hedefler belirlemeyi de ihmal etmeyin. İş planınızı oluştururken, dış etkenleri ve bitiş tarihlerini göz önünde bulundurmak gereklidir. Bu sizin esnek olmanızı sağlayacaktır.
  • Kaynakların ve kalitenin yönetimi: Takım veya ortaklık içerisinde çalışma ve delegasyon kaliteyi arttıracaktır. İyi bir iletişim ve duygusal yönetim de proje veya aktivitenin başarılı olmasında gereklidir. Ara değerlendirme ve esneklik proje boyunca farklı durumlara uyum sağlanmasına yardımcı olur.