Başlık 4 TSC değerlendirme kriterleri

Söz konusu değerlendirme kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir. Buna göre, eğitimciler öğrencilere öğrenme sürecinde rehberlik edebilir. Öğrenici «yeterli» veya «gelişime ihtiyacı var» şeklinde değerlendirilebilir. Daha fazla bilgi için Fikri Çıktı 2: BeCreative! Eğitimciler için El Kitabı’na bakınız.

Kriterler

Yeterli

Gelişmeye İhtiyacı var

Yeni bilgi edinme

 

 

Başkalarıyla etkileşim

 

 

Çevresinin haritasını çıkarma