Başlık 3 CV’de atıf örnekleri

  • Bir dizi yönergeyi analiz edebilir
  • Yeni bilgilere yanıt verebilir
  • Yen yönergelere uyum sağlayabilir
  • Seçim yapmak için birlikte çalışabilir