Başlık 1 Bilgiyi analiz etme ve işleme nedir?

Bilgiyi analiz edebilmek ve işleyebilmek, hem içerik hem de yöntem hakkında yeni bilgilerin oluşturulmasını sağlayan, başkalarıyla etkileşim olanağı veren ve her şeyden önce, kişinin yeni bir öğrenme ortamındaki yerini ve  nerede durması gerektiği konusunda yol gösteren bir beceridir.

Daha belirgin bir biçimde:

 • Bilgi toplama:
  • Bir metodoloji edinme: gözlemleme, keşfetme, toplama, sıralama, derleme
  • Bilgiyi anlama ve sorular sorma.
 • Başkalarıyla etkileşim:
  • Fikrini ifade etme (gözlemleme, hissetme, sorgulama).
  • Başkalarını dinleme, bir gruba entegre olma.
  • Duyguları yönetme.
 • Kendini birinin çevresinde konumlama:
  • Kendini ve birinin tepkilerini daha iyi tanıma; birinin zevklerini, fikirlerini, ilgilerini tanımlama;
  • Organize olma:metot ve zaman yönetimi;
  • Daha iyi anlamak içinin bilgiyi ardına alma;
  • Bilginin ötesinde sorgulama ve yansıtma;
  • Seçimler yapma;
  • Harekete geçme.