TSC 7 : Bağımsız hareket etme ve inisiyatif gösterme

Öğrenme Hedefleri

Bu Öğrenim Biriminin başarıyla tamamlanmasının ardından, katılımcılar şunları yapabileceklerdir:

  • Görev gereksinimlerini analiz edip ve görevlerin gerçekleştirilmesi için eldeki tüm kaynakları uygulama.
  • Hedef belirleme, gerçekleşmesi için sorumluluk alma ve sonuçları yansıtma.