TSC 13 : Başkalarını Desteklemek

Öğrenme Hedefleri

Bu Öğrenim Biriminin başarıyla tamamlanmasının ardından, katılımcılar şunları yapabileceklerdir:

  • Başkalarına tavsiye ve rehberlik sağlamak
  • Başkalarına yardım etmek
  • Müşteri odaklı olmak (özellikle çalışma ortamlarında)