TSC 10 : Kendini geliştirmeye dâhil olmak

Öğrenme Hedefleri

Bu Öğrenim Biriminin başarıyla tamamlanmasının ardından, katılımcılar şunları yapabileceklerdir:

  • Kendi kendini yönetmeyi göstermek
  • EVD’yi uygulamaya yansıtmak
  • Öğrenmeye istekli olduğunuzu göstermek