Aktivitet 2: Rollespille å gi råd

 • Å øve på å gi råd til andre.
 • Å analysere en situasjon fra ulike perspektiver.
 • Å øve på å dele med andre våre egne følelser.
 • For å forstå andres følelser.
 • Å øve på aktiv lytting.

 

 • Støtt andre
 • Vise respekt og omtanke for andre

Papir og penner

Deltakerne tar ulike roller for å gi råd til andre og produsere et kort rollespill.

1.Hver og en av deltakerne må tenke på en situasjon der de trenger råd.

 1. Arbeid deretter i grupper på tre med følgende roller:
 • Deltaker 1: hvem har problemet
 • Deltaker 2: praksis som gir gode råd
 • Deltaker 3: viser ingen omsorg og gir heller ingen råd

Hver gruppe må spille ut 3 forskjellige situasjoner: Etter å ha spilt sine respektive roller, roterer deltaker 1, 2 og 3 og bytter roller. Totalt arbeider hver gruppe med 3 forskjellige problemer og produserer 3 rollespill.

 1. Av de tre rollespillene velger hver gruppe en av disse og presenterer den for resten av klassen.
 • Hvilket rollespill likte du mest? Hvorfor?
 • Hvilken karakter likte du mest? Hvorfor?
 • Hvilken karakter mislikte du mest? Hvorfor?
 • La oss gjennomgå: hva må vi ta hensyn til mens vi gir råd til andre?

velsen kan gjøres med aldersblandet grupper for å lære av forskjellige erfaringer.