Aktivitet 2 : Rollespill

 • Lytt til instruksjonene
 • Identifisere problemstillingene i casestudiene
 • Tenk på mulige løsninger
 • Presentere rollespillet for de andre medlemmene av gruppen
 • Samhandle med gruppen og ha mot til å stå for en mening
 • Analysere og behandle informasjon
 • Løse problemer og problemstillinger
 • Skape og innovere
 • Formidle og utveksle informasjon og ideer
 • Vise respekt og omtanke for andre

De ulike scenariene på papirbiter (se vedlegg for noen eksempler, men du kan opprette dine egne scenarier i henhold til emnet)

I grupper på 2 til 3 personer leses et scenario, hver tar en rolle og spiller det ut mens resten av gruppen ser på.

Instruktøren begynner med å introdusere aktiviteten for gruppen. Hvis han/hun ønsker å jobbe med et bestemt tema, kan han/hun starte med idédugnad om emnet før aktiviteten startes.

Instruktøren deler gruppen inn i små undergrupper på 2 til 3 people. Han/hun leser opp en situasjon (relatert til det valgte temaet) og ber gruppene tenke på en mulig løsning.

I undergrupper diskuterer og finner de en løsning på problemet. De spiller ut denne løsningen og deler rollene mellom seg.

Hver undergruppe presenterer sin løsning for resten av gruppen.

Når hver gruppe er ferdig, starter Instruktøren en diskusjon med gruppen: Hva synes du om denne løsningen? Ville du ha tenkt på det? Hva ville du ha gjort annerledes? Hvilken snakker mest til deg? Får disse løsningene deg til å tenke på andre løsninger?

 • Hvordan var denne aktiviteten for deg?
 • Hva lærte du mens du gjorde denne aktiviteten?
 • Hvordan organiserte dere dere i undergrupper for å finne en løsning?
 • Føler du at du virkelig har funnet en løsning?

Med en blandet gruppe er denne aktiviteten interessant fordi alle har forskjellige måter å løse problemer på, og tenker ikke på samme måte. Ved å gjøre disse rollespillene bidrar det til å starte diskusjoner og tenke sammen om forskjellige mulige løsninger. De ser om de har de samme ideene, eller om de har helt forskjellige ideer.