Aktivitet 2 : Reprodusere bildet av et maleri (bilde av Keith Haring – se vedlegg 3)

 • Observere et maleri
 • Organiser deg selv for å reprodusere det: referansepunkter og metode
 • Reprodusere maleriet identisk
 • Respondere på rutinemessige krav til oppgaver

 

 • Bildet av maleriet
 • "Ramme"-arket for å reprodusere det
 • Blyant, viskelær, linjal, markører

Aktiviteten består av:

-  Se nøye på bildet og reprodusere det identisk

-  Denne handlingen kan gjøres i team på 2 eller alene.

1- Instruktøren forklarer instruksjonene: målet er å "reprodusere et identisk bilde innenfor en gitt tidsramme".

2- Instruktøren velger eller foreslår at denne handlingen utføres enten av lag på 2 personer  eller individuelt.

3- Instruktøren gir materialet til hver person eller hvert lag

- Bildet og "ramme" -arket for å reprodusere bildet

- en blyant, et viskelær og en linjal.

4- Instruktøren ber dem observere bildet i noen minutter og kommentere det.

5- Hvert lag eller person begynner å reproduse bildet så trofast og nøyaktig som mulig - tidsbegrensning: 45 minutter.

6 - Når alle reproduksjonene er gjort og materialet er lagt bort, ber instruktøren hvert lag eller person om å evaluere sitt arbeid. Instruktøren ber også hver person forklare hvordan de har organisert seg, enten alene eller i team.

7 - Hver reproduksjon laget av lagene er plassert side om side på brettet eller på en vegg slik at hvert lag kan komme og se de andres arbeid. Instruktøren ber om kommentarer til helheten.

8 - Instruktøren spør hva formålet med en slik aktivitet er og hva den innebærer: ferdigheter og kvaliteter.

9 - Instruktøren, sammen med deltakerne, kommenterer arbeidet og kunstneren (mulighet for å aktivere ferdighetene utviklet i enhet 1: Analyse og behandling av informasjon).

På slutten av arbeidet - trinn 8:

Det er interessant for deltakerne å gå tilbake fra aktiviteten og se på ferdighetene de har utviklet.

 • Hva var målet med aktiviteten?
 • Hvordan gikk hver person eller team frem for å utføre oppgaven?
 • Hvilke ferdigheter og kvaliteter aktiveres?
 • Hva er merverdien av teamarbeid ? eller merverdien av individuelt arbeid?
 • Hva er verdien av egenevaluering?

Bland aldersgrupper.