Aktivitet 2: Organisere en fotoutstilling

 

 • Evne til å planlegge en aktivitet fra start til slutt
 • Definere arbeidstrinn og faser
 • Jobbe i et team og være støttende
 • Nettverksbygging og samle inn informasjon
 • Planlegging og organisering
 • Formidle og utveksle informasjon og ideer
 • Samarbeide med andre i team og nettverk

 

 • Flippover eller store plakattavler
 • Aviser, magasiner, fargematerialer, maling.
 • Eksempler på bilder og fotografer
 • Et kamera eller kameratelefoner
 • Budsjett for utskrift av fotografier
 • Blanke ark for planlegging og organisering + penner
 • Tilgang til datamaskiner for å undersøke informasjon
 • Telefon for å ringe

Aktiviteten består av å organisere en fotoutstilling fra A til Å. Denne aktiviteten kan gjøres med en gruppe på opptil 10 personer. Sammen må de velge ett (eller flere) emne(r), ta bilder og organisere en utstilling: trykke bilder, velge og bestille utstillingslokalet osv.

Introduksjon

Instruktøren ber gruppen uttrykke sine drømmer gjennom en plakat (for eksempel å bruke teknikken for våpenskjold*).

Hver person har en halv time til å lage en plakat som forklarer drømmene sine, bruker bilder (collage), tegninger, tekst, osv. og presenterer den for de andre.

 1. Instruktøren presenterer:

Formålet med aktiviteten: Å produsere og organisere en fotoutstilling

Oppgave: Å ta bilder innenfor temaet drømmer og å organisere en presentasjon av dem

Metoden: Individuelt og teamarbeid

Varighet: 3 x 3 timer.

 1. Ta bildene

Når alle har uttrykt sine drømmer, tenker hver person på hvordan de ønsker å uttrykke dem i et fotografi, hjulpet av eksempler gitt av instruktøren.

Alle har 1,5 timer på seg til å ta bilder i byen.

På vei tilbake ser vi på bildene som en gruppe, og hver person velger 2 eller 3 bilder som de vil skrive ut og vise.

 1. Planlegging

Gruppen planlegger oppgavene som skal utføres og deler arbeidet seg imellom:

Velg en fotoskriver (sammenlign priser, ring, be om tidsfrister osv.)

Finn en dato og et sted for utstillingen

Vurder og produser reklame for utstillingen

Tenk på timingen, tiden det tar å skrive ut, sette opp osv.

Klargjøring av åpningen om nødvendig

 1. Utstilling

Gruppen setter opp utstillingen og presenterer den for deltakerne.

Instruktøren kan også støttes av en fotograf: Forklaring av noen grunnleggende regler for fotografering.

*) Et eksempel eller våpenskjold som skal brukes til aktiviteten : Hver deltaker mottar et tomt våpenskjold, og må fylle ut tomrommene med ord, bilder, eller tegninger utifra spørsmål stilt av instruktøren. Her ber vi om å snakke om drømmene deres. For eksempel kan instruktøren be deltakerne om å skrive et sitat som inspirerer dem på toppen, og deretter fylle ut de øvrige tomrommene med de fire største drømmene de har.

 • Hvordan var denne aktiviteten for deg?
 • Hva lærte du av denne aktiviteten?
 • Hvilke viktige trinn husket du når det gjaldt planlegging?
 • Har du noen gang organisert og planlagt en aktivitet før?
 • Hvilken annen aktivitet kan du organisere på denne måten?

Med en blandet gruppe kan de utveksle drømmene sine : Har de samme type drømmer? Hadde de samme type drømmer da de var yngre? Hva er drømmene for fremtiden til de yngre deltakerne? Hva drømmer de eldre om for de neste generasjonene?

Organiseringen av utstillingen gjør det også mulig for alle å lære av hverandre, bl.a lære teknikk de ikke kjenner gjennom erfaringsdeling (for eksempel ved hjelp av sosiale medier, hvordan man organiserer seg osv.).