Aktivitet 2: Levende bilde

 

 • Deltakerne vil forstå konseptet med et tablå eller levende bilde
 • Deltakerne vil formidle konsepter eller ideer gjennom fysiske positurer, bevegelser og ansiktsuttrykk
 • Deltakerne vil utforske sine egne verdier gjennom kinestetisk bevegelse
 • Handle i henhold til verdier
 • Analysere og behandle informasjon
 •  Skape og innovere
 •  Formidle og utveksle informasjon og ideer
 • Samarbeide med andre i team og nettverk
 • Ikke nødvendig

Deltakerne vil utforske ulike verdier knyttet til arbeidsplassen gjennom kinestetisk bevegelse

Introduser tablå for deltakerne ved å forklare at et tablå er et frossent bilde i et øyeblikk. Deltakerne vil posere for tablået gitt en bestemt kontekst.

La deltakerne få vite at temaet i tablået vil være "Verdier". 

Koble deltakerne i grupper på 3, men ikke mer enn 4. I en gruppe bør de posisjonere seg i positurer, bevegelser og ansiktsuttrykk som indikerer en verdi. De må plasseres på en måte hvor verdien er åpenbar for publikum.

Hvis deltakerne har vanskelig for å komme med verdier, kan du dele noen fra følgende liste, men husk at dette er noen eksempler og ikke en uttømmende liste:

Frihet  Sikkerhet  Lojalitet  Suksess

Ærlighet  Medfølelse  Profesjonalisme  Gavmildhet

Rikdom  Tilgivelse  Tro  Skjønnhet

 • Anser du deg selv som en som har verdier?#
 • Var den valgte gruppeverdien en verdi du tilskriver deg personlig? Hvordan påvirket enigheten eller uenigheten med verdien følelsene dine om aktiviteten?
 • Hadde gruppen uenigheter om skildringen av denne verdien? I så fall, hvordan fikk det deg til å føle deg?
 • Hvordan vil du rangere den totale vanskeligheten for dette prosjektet og hvorfor?

Blandede aldersgrupper.

Diskuter de ulike verdiene som presenteres av hver gruppe. Har alle gruppemedlemmene samme forståelse av sin valgte verdi? Hvilke faktorer påvirker deres forståelse av hver verdi? Har deres forståelse endret seg gjennom årene?