Aktivitet 1: Spørsmålskvadrant

 • stille spørsmål for å formidle informasjon
 • å internalisere vanen med å tenke og stille spørsmål
 • bruke forslag i en forespørsel
 • uttrykke tanker, fakta eller ideer
 • bruke spørsmålsteknikker
 • rapportere fakta eller ideer
 • Kommunisere og utveksle data
 • Spørsmål om informasjon
 • Fortell de andre fakta eller ideer.
 • Spørsmålkvadrant
 • Spørsmålsark
 • Et tomt ark for informasjon, penner

Aktiviteten består i å utveksle og skrive informasjon på refleksjonsarket.

Denne aktiviteten kan gjøres alene eller i grupper på opptil 4.

En tid for samlet refleksjon kan planlegges: hver og en presenterer sitt arbeid som gjør det mulig å reflektere kollektivt over koblingene til spørsmålene og relatert informasjon.

1.1-  Instruktøren vil fortelle deltakerne at hun/han kommer til å spørre dem om deres favoritt nostalgiske TV-programmer som tar dem til barndommen og hvorfor, og legger til at det er et "magisk ord" som de kan bruke som sin begrunnelse 2.2-  Når de beskriver sine preferanser og meninger om sine favoritt-TV-serier fra barndommen, finner de ut at det magiske ordet er 'fordi'. 3.3-  Instruktøren vil at deltakerne skal holde ordet 'fordi' nyttig fordi de kanskje trenger det for å gi en begrunnelse for det de sier. 4.4-  Deltakerne blir introdusert for en historie / scene fra et nostalgisk tegneserieshow: "Ole Brumm og Nasse Nøff kan sees gående langs et snødekt spor. Dagen er klar, men solen er lav, og den kaster en gulaktig glød over scenen. Nasse Nøff er pakket inn i ullgenser og et skjerf, mens Ole Brumm ikke har noe annet enn en gammel kortermet topp som er flere størrelser for små for ham. Nasse Nøff sier til Ole Brumm rørende. "Vi vil være venner for alltid, ikke sant Ole Brumm?" 'Enda lenger' svarer Ole Brumm. 5-  Noen forberedte skriftlige spørsmål blir gitt til deltakerne om denne lille historien / scenen: -Er sesongen sommer eller vinter? -Hvem er best kledd, Ole Brumm eller Nasse Nøff? -Hvem skrev historiene om Ole Brumm og Nasse Nøff? -Hva heter de andre karakterene i historiene deres? -Hvor skal Ole Brumm og Nasse Nøff? -Hvorfor er ikke Ole Brumm kledd bedre? - Er det viktig å ha livslange vennskap? -Kan noe vare mer enn evig? - - 6 -  Etter at hver deltaker har lest opp sine gitte spørsmål, introduserer instruktøren spørsmålskvadranten og forklarer spørsmålskategoriene deretter. Deltakerne plasserer spørsmålene sine i kvadranten og oppgir sine grunner med «fordi». SPØRSMÅL KVADRANT:
TEKSTLIGE SPØRSMÅL
              LUKKET SPØRSMÅL – Er sesongen sommer eller vinter? "Hvem er kledd best, Ole Brumm eller Nasse Nøff?"   LESEFORSTÅELSE "Hvor skal Ole Brumm og Nasse Nøff?" "Hvorfor er ikke Ole Brumm kledd bedre?"   LITTERÆR SPEKULASJON               ÅPNE SPØRSMÅL  
  FAKTAKUNNSKAP "Hvem skrev om Ole Brumm og Nasse Nøff?" "Hva heter de andre karakterene i historiene deres?"   FORESPØRSEL – Er det viktig å ha livslange vennskap? "Kan noe vare enda lenger enn for alltid?"
  INTELLEKTUELLE SPØRSMÅL
7 - Når deltakeren stiller spørsmålene, og gir sine grunner med 'fordi', avslutter instruktøren med å foreslå at de har en imaginær magisk verktøykasse i tankene og kan legge til all informasjon som kan begrunnes med 'fordi'.   Varighet: 40 minutter.
 • Bygde vi på andres ideer?
 • Søkte vi etter andre muligheter?
 • Så vi forskjellige synspunkter?
 • Hvor godt ble spørsmålene stilt i dag?
 • Undersøkte vi konseptene vi brukte i tilstrekkelig grad?
 • Hvor gode var årsakene til det vi sa?

 Bland gjerne aldersgruppe for å se forskjellig tolkning av historiene