Aktivitet 1: Samfunnslæringsfestival «ALLE LÆRER»

 

 • Forberede deltakere til å organisere og lede egne workshops
 • Gjøre deltakerne i stand til å handle i en rolle som trener og elev
 • Støtte deltakere i organiseringen av en læringsfestival i lokalsamfunnet
 • Legge til rette for refleksjon av erfaringene og egenvurdering av kompetansen
 • Fremme gjensidig læring og solidaritet

 

 •   Opptre selvstendig og vise initiativ
 • Planlegging og organisering
 • Formidle og utveksle informasjon og ideer
 • Samarbeide med andre i team og nettverk
 • Administrere og lede andre
 • Avhenger av hvilken type workshops som velges av deltaker

Aktiviteten består i å arrangere en festival og lære deltakerne alle oppgavene som kreves for det. Tanken bak samfunnslæringsfestivalen "Alle lærer" er å bringe folk sammen for å lære sammen og fra hverandre.

Festivalen kan organiseres som en del av et opplæringsprogram (1-dags aktivitet) eller som et frittstående arrangement for et bredere publikum (flere dager). Det er utarbeidet og drevet av deltakerne ved hjelp av instruktører / tilretteleggere.

Målene med livslang-læringsfestivalen "Alle lærer" er:

 • Å vekke interesse for å lære blant mennesker i ulike aldre og gjennom det for å øke sin deltakelse i livslang læring.
 • Å skape forutsetninger for utvikling av deltakernes viktigste kompetanser, myke ferdigheter inkludert.
 • Å utvide og berike deltakernes sosiale krets og fremme interkulturell og intergenerasjonell dialog og solidaritet.

Forslag til trinn for forberedelse og gjennomføring av festivalen:

 • Diskuter formålet med arrangementet med deltakerne
 • Velg en foreløpig dato, sted, tema, navn osv.
 • Ha en idédugnad om en liste over oppgaver som skal fullføres (workshops, logistikk, markedsføring osv.)
 • Bestemme roller og ansvarsområder i en gruppe
 • Bestemme fullføringsdatoer for hver aktivitet
 • La deltakerne velge oppgaver for dem selv
 • Diskuter med deltakerne temaene og innholdet i workshopene de ønsker å organisere. Hva vil de dele med andre? Deres ekspertise, hobbyer, lidenskaper, ferdigheter? Dette kan være et bredt spekter av aktiviteter: kunstverksteder, kreative presentasjoner, diskusjoner, installasjoner, forestillinger etc. Alle, til tross for deres alder eller tidligere erfaring, har en sjanse til å prøve seg både i rollen som elev og leder eller tilrettelegger.
 • Komponèr festivalens program. Festivalprogrammet bør omfavne mennesker i ulike aldre, faglig og personlig erfaring, interesser og evner, inkludert mennesker med færre muligheter og fysiske og intellektuelle utfordringer.
 • Definere materialer og ressurser som trengs for workshop
 • Etablere et budsjett og tilgjengelig finansiering
 • Lage en salgsfremmende strategi og implementere den
 • Involver frivillige fra samfunnet hvis det er relevant
 • Definere et overvåkingssystem, inkludert et kommunikasjonssystem, for å håndtere problemer
 • Organiser minst to forberedelsesmøter for festivalen. Avhengig av deltakernes behov og egenskaper øker antall forberedelsesmøter eller organiserer individuelle møter for å hjelpe deltakerne med å forberede sine workshops.
 • Gjennomfør festivalen og evaluer den. Evaluering lar deg reflektere over hva som fungerte bra og å identifisere områder med videre læring samt forbedring for fremtidige festivaler eller arrangementer.

Det er viktig at hver deltaker får mulighet til å gi tilbakemelding om hva som fungerte og hva som ikke fungerte, hvis de har nådd sine mål.

  Hva lærte du av denne aktiviteten eller dette prosjektet som du er mest begeistret for? (Hva er din største takeaway?)

 • Hvordan brukte du dine ferdigheter (selvbevissthet, initiativ, målsetting og planlegging, overvåking og korreksjon) for å hjelpe deg under denne oppgaven?
 • Hvordan brukte du dine styrker og interesser?
 • Hva gjorde du for å finne de riktige ressursene og få den hjelpen du trengte?
 • Klarte du å holde deg oppdatert med trinnene og tidsplanen/tidslinjen din? I så fall, hvordan?
 • Totalt sett forbedret du din evne til å handle selvstendig og følelse av initiativ, eller var den uforandret? Hvorfor tror du dette skjedde? Hvilke eksempler eller bevis kan du dele for å vise din vekst under denne oppgaven?

Festivalen i seg selv er en intergenerasjonell hendelse. Målet er å bringe sammen mennesker med forskjellig alder, interesser og erfaring slik at de kan lære sammen og styrke samhørigheten.