Aktivitet 1: Heltens reise

 

-  Utvikle kreativitet og fantasi

-  Utforsk hva som hjelper oss med å takle vanskeligheter og hindringer

-  Gi rom for refleksjon over personlige valg

 

 

  • Engasjere seg i selvutvikling
  • Håndtere endring
  • Skape og innovere

 

  • Kortstokk av metaforiske kort eller bildekort
  • Papir, penner eller blyanter, flippoverpapir

 

Dette er en øvelse som kan brukes til å utvikle kreativitet og fantasi og utforske hva som hjelper oss å takle vanskeligheter og hindringer, reflektere over strategier vi velger, initiere endring. Den er inspirert av Joseph Campbells Hero's Journey historiemodel – «den universelle søken etter selvforvandling. Heltens reise handler om motet til å søke dypet; bildet av kreativ gjenfødelse; den interne endringssyklusen i oss; den uhyggelige oppdagelsen at søkeren er mysteriet som søkeren søker å vite.» (Joseph Campbell, Heltens reise: Joseph Campbell på sitt liv og sitt arbeid, 1990).  Den skisserer et eventyr, en transformativ opplevelse, en reise som vil bestemme forandring, læring og opplevelse.

Be hver person om å velge sju tilfeldige bildekort. Forklar at hvert kort skal inspirere en del av historien som deltakerne skal lage - de visuelle og innholdselementene fra kortene skal på en eller annen måte gjenspeiles i historien. Skriv på flippover hva hvert av kortene vil representere, og be deretter hver person om å sette kortene i den rekkefølgen de ønsker.

Det første kortet representerer hovedhelten i historien, mens det andre kortet representerer oppdraget til denne helten. Be deltakerne begynne å skrive sin historie ved å introdusere og kort beskrive hovedpersonen og hva denne karakteren ønsker å oppnå.

Det tredje kortet representerer det som hjelper helten til å oppnå sine drømmer, mål eller oppdrag, mens det fjerde kortet representerer vanskeligheter som helten står overfor. Det femte kortet representerer hvordan disse vanskelighetene overvinnes og hvem hjelper på veien. Be deltakerne fortsette sine historier, inspirerert fra det som er synlig på kortene.

Det sjette kortet representerer hvordan historien slutter, mens det syvende kortet representerer et budskap i historien - hva kan vi lære av denne historien, hva vil forfatteren av historien formidle til oss.

Be deltakerne finne en slutt på historien sin og skrive den ned. Når historiene er ferdige, kan du gi plass til de som ønsker å lese eller fremføre historiene sine til resten av gruppen. Avslutt aktiviteten med debriefing og refleksjon over hvordan deltakerne overvinner ulike utfordringer og hindringer i livet.

Priedite I., (2019) Legemliggjort endring. Toolkit for tilretteleggere. https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/embodied-change.2688/

  • Hva syntes du om å skrive historien din? Dele historien din med andre? Hører du andres historier?
  • Hadde du noen åpenbaringer mens du skrev historien din?
  • Hvilke utfordringer trengte du å overvinne på reisen din?
  • Hva gjorde du for å finne de riktige kildene og få den hjelpen du trengte?
  • Hva er det viktigste du lærte om deg selv?

velsen kan gjøres med aldersblandet grupper for å lære av forskjellige historietilnæringer.